Powrót na górę

Polityka prywatności

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Vikk Spółka Cywilna. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
Działamy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nasz NIP to 6192056122.
Możesz skontaktować się z nami:
Listownie na adres: ul. Spokojna 4, 63-600 Kępno,
e-mailem na adres: biuro@vikk-meble.pl
telefonicznie pod numerem: 604904729

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

„Sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem http://vikk.slhost.pl
„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych
Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
możesz dokonywać ich sprostowania,
możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu
Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
Polityka znajduje się na stronie http://vikk.slhost.pl oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§ 9

Rejestracja konta w Sklepie
Jeżeli rejestrujesz się w Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,
marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Sklepu,
marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa.
Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu i danych osobowych dla nas.
Dostawcom narzędzi do:
analityki ruchu na stronach Sklepu,
prowadzenia marketingu,
wysyłki newsletterów.
Kurierom oraz poczcie.
Operatorom płatności dostępnych w Sklepie.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;
prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.

§ 10

Zakupy w Sklepie bez rejestracji konta
Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie, ale nie masz zarejestrowanego w nim konta, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wykonania umowy sprzedaży produktów,
wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa,
marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Sklepu,
marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu i danych osobowych dla nas.
Dostawcom narzędzi do:
analityki ruchu na stronach Sklepu,
prowadzenia marketingu,
wysyłki newsletterów.
Kurierom oraz poczcie.
Operatorom płatności dostępnych w Sklepie.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków;
prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;
prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 11

Komentarze pod wpisami na Blogu
Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszym Blogu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu umożliwienia Ci publikacji komentarzy oraz prowadzenia dyskusji pod wpisami zamieszczonymi na naszym Blogu.

Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak bez podania Twoich danych nie będziesz w stanie publikować komentarzy oraz prowadzić dyskusji na naszym Blogu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Umieszczenie, obsługa komentarzy oraz prowadzenia dyskusji pod wpisami na naszym Blogu.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Bloga lub danych osobowych dla nas,
Dostawcom narzędzi marketingowych oraz do analityki ruchu na Blogu.
Podane przez Ciebie dane pod komentarzem widoczne będą przez użytkowników przeglądających zawartość bloga.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane będą przechowywane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, o którym mowa w §5 Polityki, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 12

Zapisanie się do newslettera
Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zapisać się do naszego newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

Komu przekażemy Twoje dane?
Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz danych osobowych dla nas.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Część III – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§ 14

Wejście na strony Sklepu
Wejście na strony Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

§ 15

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, w tym utrzymania Twojej sesji,
zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sklepu, w szczególności przeciwdziałania oszustwom, jak np. cross-site request forgery,
marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie,
statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.
W przypadkach opisanych w punktach b, c oraz d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sklepu, prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Sklepie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu, by optymalizować jego działanie;
Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.
Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;
przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie, w tym oglądanych produktów.

§ 16

Rodzaje plików cookies
W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 30 dni) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 18 wskazujemy, jak to zrobić),
stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 18 wskazujemy, jak to zrobić),
zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Sklepie.

§ 17

Jak blokować pliki cookies
Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§ 18

Jak usunąć pliki cookies
Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

§ 19

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Sklepie.

§ 20